Istoria instituției

IP LT „Toader Bubuiog” este o instituţie de învăţămînt de stat, situată în  comuna  Bubuieci, sectorul  Ciocana, dispune  de  toate actele normative cu referire la fondarea şi reorganizările care au avut loc pe parcursul anilor din momentul instituirii.

Prima școală primară în s. Bubuieci a fost deschisă în anul 1861, fiind frecventată de 45 elevi, iar în anii 1932-1933 funcționa școala gimnaziu cu 136 elevi.

Instituţia  nouă  îşi  începe  activitatea din anul   1974, ca  şcoală gimnaziu cu predare în limba română și rusă, din 1976 – şcoală medie de cultura generală nr.58 cu predare în limba română și rusă.

În anul 1986 a fost reorganizată în școala medie nr.69 cu predare în limba romănă, trecând de la raionul Anenii Noi în subordinea DETS sectorul Ciocana, mun.Chișinău.

În anul 2006 școala medie de cultură generală nr.69 din nou a fost reorganizată în Liceul Teoretic „Toader Bubuiog” în baza Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.54/42 din 03.08.2006, ordinul DGETS nr.1297 din 22.08.2006.

În anul 2013 instituția primește statut juridic de Instituție Publică la autogestiune.

Instituția  poartă  numele  lui Toader Bubuiog, deoarece com. Bubuieci a fost înființată  de către marele  logofăt, care a primit în dar aceste pământuri „locuri de pustie în anul 1518 de la Ștefăniță Vodă pentru merite deosebite – a slujit cu credinșă 4 voievozi: Ștefan cel Mare, Bogdan 3, Ștefăniță Vodă și Petru Rareș.

Toader Bubuiog  își  doarme  somnul veșnic în mănăstirea Humor, care a fost ridicată de el pe coama unei coline, acum – comuna Mănăstirea Humorului, nu departe de Suceava.

Liceul poartă cu mândrie numele logofătului Toader Bubuiog, căci istoria satului este strâns legată de istoria întregului neam românesc.

Infrastructura Valoare
Numărul de săli
20 (blocul central); 12 (blocul claselor primare)
Numărul de cabinete specificate (biologie,chimie,fizică,informatică,limbi străine)
6
Numărul de elevi conform proiectului
400+380
Numărul de elevi de facto
942
Cabinet pentru coregrafie
2
Sala de sporturi
2
Atelier: lemn, menaj, metal
2
Bibliotecă
1
Cabinet metodic
2
Cabinet CES
1
Cabinetul psihologului şcolar
1
Cabinet medical
1
Cabinete administrative
5
Cantină școlară
1
Sală de festivităţi
1